Filijala Črnec

“U Črncu je bila kapeličica sv. Florijana. I našao se jedan borac koji je organizirao Črnčane da od te kapeličice načine kapelicu.”

Slika 1. Prva “kapelčica” sv. Florijana

 

Slika 2. Za posvete kapele sv. Florijana 27.6.1971.

 

Slika 3. Prigodom svete mise u novoizgrađenoj kapeli sv. Florijana

 

Slika 4. Kapelica danas, dograđena 2000. godine