SV. FLORIJAN U ČRNCU

Zbog epidemiološke situacije ni ove godine neće biti svečanoga proštenja u Črncu povodom zaštitnika naselja, sv. Florijana.