SVIJEĆE ZA VAZMENO BDJENJE

Svijeće za Vazmeno bdjenje moći ćete nabaviti prije samog bdjenja ispred crkve po cijeni od 10 kuna. Vaš prilog ići će za potrebe Caritasovog doma za djecu s cerebralnom paralizom “Dr. Antun Bogdan” u Čakovcu.