BLAGOSLOV JELA

Blagoslov jela bit će na Veliku subotu nakon Vazmenoga bdijenja i na Uskrs, nakon jutarnje sv. Mise.