NEDJELJA CARITASA

Iduće nedjelje je nedjelja Caritasa, pa će polovica milostinje biti namijenjena potrebama Caritasa naše župe.