SASTANAK ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA

U srijedu 20.3. u 19:00 sati bit će sastanak Župnog pastoralnog vijeća.