SASTANAK ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA

U srijedu, 6. veljače u 19:00 sati bit će sastanak Župnog ekonomskog vijeća.