Zbor BeDeM

Zbor mladih BeDeM osnovan je 2006. godine. Svake nedjelje predvode pjevanje za vrijeme poldanje mise. Osim misnog repertoara, mladi uvježbavaju i mnoge pjesme duhovnoga sadržaja za izvanliturgijsku uporabu s kojima su sudjelovali i na nekim festivalima.

Slika 1. Članovi zbora mladih Bedem

Slavljenje, zahvaljivanje i ljubav su glavni temelj njihovog zajedništva. Svima prisutnima, a posebice mladima u župi pa i izvan nje poručuju sljedeće: „Ljubav treba biti vidljiva u djelovanju, ponašanju, odnosu prema bližnjem svojem, a ne samo u riječima!“ I kao što se psalmista pjesnički izrazio u psalmu 150., tako i mladi članovi ovog zbora izražavaju svoje oduševljenje za Boga: „Slavljenje i hvaljenje je najvažnija vrsta glazbe u Božjem Kraljevstvu. Sve će nestati i jedino što će ostati je upravo slavljenje i hvaljenje. Slaviti Boga ne bismo trebali samo u crkvi, već gdje god da se nalazimo. Ne bismo Ga trebali slaviti samo u neko posebno vrijeme, kada se dobro osjećamo i kada nemamo nikakvih problema, već da Ga slavimo i kada se osjećamo loše. Ne bismo smjeli slaviti Boga samo kada nešto od Njega primimo, već Ga trebamo slaviti i za ono što On jest: Stvoritelj, Vladar, Spasitelj, Ljubav, Milost…“

Članovi zbora abecednim redom:
Bogović Mirna
Cikač Lucija
Cikač Sebastijan
Conar Ivana
Dolovski Filip
Golubić Petra
Grđan Arijan
Humić Melanija
Jerec Lorena
Mlakar Lucija
Naletina Iva
Raštegorac Janja
Rođak Martina
Tenko Filip
Tenko Martin
Tomašković Mateja
Vidačić Maja
Vrbanec Sara