Zborovi

U župi djeluju četiri zbora, najmlađi zbor “Marijina dječica”, zatim zbor “BeDeM”, zbor “Sion”, te Muški vokalni ansambl “Biškupec”.